Kliknij, odpiszemy!
Kliknij, oddzwonimy!

OC komunikacyjne

OC komunikacyjne

>>Poznaj cenę<<

 

 
 
 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) jest ubezpieczeniem obowiązkowym . Jego zakres obejmuje:
 • szkody w mieniu, czyli pokrywa koszty naprawy mienia, w które Ubezpieczony uderzył (do 1.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia)
 • szkody osobowe, czyli pokrywa odszkodowania dla osób poszkodowanych w kolizji drogowej (do 5.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia)
 
Ubezpieczenie OC gwarantuje ochronę w przypadku zdarzeń związanych z ruchem pojazdu, a także podczas wsiadania i wysiadania, załadunku i rozładunku pojazdu, oraz podczas jego zatrzymania, postoju i garażowania. Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Polski oraz na zasadzie wzajemności: zdarzenia powstałe na terytoriach państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Jednolitego Porozumienia między Biurami Narodowymi. 

Umowa ubezpieczenia OC zawierana jest na okres 12 miesięcy. Polisę na okres krótszy niż rok można wykupić tylko w określonych w Ustawie* przypadkach.

* Ustawa o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124 z dnia 16 lipca 2003 r. poz. 1152 z późn. zm).
 
Dostępne jest w trzech pakietach:
 • Pakiet OC MINI
  To pakiet podstawowy, w którym ochroną objęte są jedynie szkody z Ubezpieczenia OC. Ubezpieczenie MINI Assistance jest GRATIS*. Za dopłatą składki pakiet ten można rozszerzyć o nowy produkt – REHABILITACJA.
 
 • Pakiet OC MAXI
  To pakiet rozszerzony, który obejmuje ochroną ubezpieczeniową zarówno pojazd, jak i kierowcę i pasażerów. Ubezpieczenie MINI Assistance jest GRATIS*. Za dopłatą składki pakiet ten można rozszerzyć o nowy produkt – REHABILITACJA.
 
 • Pakiet OC MEGA
  To najpełniejsza ochrona dla pojazdu, kierowcy i pasażerów. Pakiet zawiera OC, NNW Kierowcy a także opcjonalnie NNW Kierowcy  i Pasażerów. Ubezpieczenie MINI Assistance jest GRATIS*. Za dopłatą składki pakiet ten można rozszerzyć o nowy produkt – REHABILITACJA
  .

 

 

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów
 • Wysoka suma ubezpieczenia, 15 000 zł na każde miejsce w pojeździe
 • Składka 59 zł za 5 miejsc w pojeździe
 • 100% Sumy Ubezpieczenia za zgon
  Dowiedz się więcej tutaj.
 
Ubezpieczenie Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy
 • Suma ubezpieczenia 150 000 zł
 • Jedna wysokość składki 79 zł
 • 100% Sumy Ubezpieczenia za zgon
  Dowiedz się więcej tutaj.
 
Ubezpieczenie REHABILITACJA
 • W trosce o zdrowie Klientów UNIQA wprowadziła do oferty nowe ubezpieczenie REHABILITACJA. Zapewnia ono organizację i pokrycie kosztów rehabilitacji w następstwie wypadku na terytorium RP podczas podróży ubezpieczonym pojazdem, a także wypożyczenia lub zakupu drobnego sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego wraz z dostawą.
 • W ramach ubezpieczenia REHABILITACJA UNIQA zapewnia:
  • Organizację i pokrycie kosztów procesu rehabilitacji
  • Organizację i pokrycie kosztów wypożyczenia lub zakupu (w granicach sumy ubezpieczenia) drobnego sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego
  • Dostawę drobnego sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego
  • Infolinię rehabilitacyjną

   Dowiedz się więcej tutaj.
 
Dlaczego warto mieć OC komunikacyjne w UNIQA?
 • Niewątpliwym atutem ubezpieczenia OC w UNIQA jest wprowadzona od 1 czerwca 2014 r. Bezpośrednia Likwidacja Szkód (BLS). Umożliwia ona wszystkim Klientom UNIQA, posiadającym obowiązkowe ubezpieczenie OC, możliwość zgłoszenia i zlikwidowania szkody w UNIQA mimo, że sprawcą jest osoba ubezpieczona w innej firmie. To najwygodniejszy i najprostszy sposób na odzyskanie pieniędzy bez konieczności angażowania się w skomplikowane procedury.
 • W ramach BLS zrefundowane mogą zostać wszystkie szkody rzeczowe - częściowe i całkowite w dowolnej wysokości, podlegające obowiązkowi odszkodowawczemu, po przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych w ramach ubezpieczenia OC sprawcy. Są nimi m.in.:
  • Odszkodowanie z tytułu naprawy pojazdu
  • Koszty holowania
  • Koszty parkowania
  • Wynajem samochodu zastępczego
  • Konieczność korzystania ze środków komunikacji zastępczej
   Dowiedz się więcej
   tutaj.
powrót
Wyszukiwane frazy: ubezpieczenia firm Lublin , ubezpieczenia majątkowe Lublin, ubezpieczenia nieruchomości Lublin , ubezpieczenie nieruchomości Lublin , ubezpieczenia domu Lublin , ubezpieczenie domu Lublin , ubezpieczenia mieszkania Lublin , ubezpieczenie mieszkania Lublin , gwarancje ubezpieczeniowe Lublin , ubezpieczenie pojazdu Lublin , ubezpieczenie samochodu Lublin , ubezpieczenie auta Lublin , ubezpieczenia Lublin , ubezpieczenia komunikacyjne Lublin , ubezpieczenia mieszkań Lublin , ubezpieczenia na życie Lublin

Realizacja: evosoft