Kliknij, odpiszemy!
Kliknij, oddzwonimy!

Zielona karta

Zielona karta
 
 
 
 
 
Ubezpieczenie Zielonej Karty daje poczucie bezpieczeństwa w podróży zagranicznej do krajów należących do Systemu Zielonej Karty chroniąc przed konsekwencjami finansowymi w razie wyrządzenia szkody osobom trzecim.
Dzięki posiadaniu Zielonej Karty nie musisz martwić się o rozmiar szkód wyrządzonych w związku z ruchem swojego pojazdu  na terytorium państw należących do Systemu Zielonej Karty.
 
Limit naszej odpowiedzialności za wyrządzone szkody ustalany jest do wysokości limitów przewidywanych w regulacjach prawnych państw, na terytorium których miało miejsce zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową lub do sumy gwarancyjnej określonej w dokumencie ubezpieczenia.
Ubezpieczenie obowiązuje na terytorium:
 • Albanii
 • Macedonii
 • Maroka*
 • Mołdawii
 • Białorusi
 • Rosji*
 • Czarnogóry – na mocy specjalnego porozumienia na terytorium Czarnogóry honorowane są ZK, na których nie jest skreślony symbol Serbii (SRB)
 • Serbii
 • Bośni i Hercegowiny
 • Tunezji*
 • Iranu*
 • Turcji*
 • Izraela*
 • Ukrainy

* Ubezpieczenie Zielonej Karty wydawane jest na podstawie odrębnej decyzji ubezpieczyciela.
 
Oferujemy bezpłatne ubezpieczenie Zielonej Karty w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
 
 
OWU Zielona Karta - obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.
 
OWU Zielona Karta - obowiązujące od 10 sierpnia 2007 r.
 
powrót
Wyszukiwane frazy: ubezpieczenia firm Lublin , ubezpieczenia majątkowe Lublin, ubezpieczenia nieruchomości Lublin , ubezpieczenie nieruchomości Lublin , ubezpieczenia domu Lublin , ubezpieczenie domu Lublin , ubezpieczenia mieszkania Lublin , ubezpieczenie mieszkania Lublin , gwarancje ubezpieczeniowe Lublin , ubezpieczenie pojazdu Lublin , ubezpieczenie samochodu Lublin , ubezpieczenie auta Lublin , ubezpieczenia Lublin , ubezpieczenia komunikacyjne Lublin , ubezpieczenia mieszkań Lublin , ubezpieczenia na życie Lublin

Realizacja: evosoft