Kliknij, odpiszemy!
Kliknij, oddzwonimy!

Info dla posiadaczy bonów UNIQA

 

 

 

Szanowni Klienci.
 
Zachęcamy do realizacji bonów, poniżej przedstawiając kilka sposobów ich wykorzystania:
 
1.     Każdy bon pomniejszy cenę nowego ubezpieczenia w UNIQA (nie dotyczy wznowień polis wcześniej zawartych) w następujących obszarach:
 
a.    Ubezpieczenie majątku prywatnego:
- Mieszkania i domu mieszkalnego - w ramach oferty Ubezpieczenia DOM Plus, Ubezpieczenia Mieszkań Moto-Dom
- Odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym (również w Ubezpieczeniu DOM Plus)
                - Ochrony prawnej
                - Maszyn rolniczych i mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych
 
b.    Ubezpieczenia życiowe:
                - Terminowe
                - Na Życie i Dożycie
                - Uniwersalne z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym
                - Krótkoterminowe Ubezpieczenie na Życie OchronaKomfort
 
c.    Ubezpieczenia majątku zawodowego:
- Odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu
 
d.    Ubezpieczenia osobowe:
                - Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
                - Zdrowotne
 
2.     W przypadku bonu o wartości 50 złotych w całości pokryje koszt rocznej polisy NNW uczącej się lub niepracującej osoby. Dotyczy ubezpieczenia „Wypadek&Przezorność” z sumą ubezpieczenia 6200 złotych. W tym 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu, oraz 50% sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku, jeżeli zgon nastąpi w ciągu 3 lat od daty wypadku.
 
Uwaga – nie ma możliwości wystawienia polisy osobie, która takie ubezpieczenie aktualnie posiada tj. jest osobą ubezpieczoną.
 
3.     W przypadku bonu o wartości 100 złotych w całości pokryje:
 
a.    Koszt rocznej polisy NNW uczącej się lub niepracującej osoby. Dotyczy ubezpieczenia „Wypadek&Przezorność”  z sumą ubezpieczenia 12 400 złotych. W tym 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu, oraz 50% sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku, jeżeli zgon nastąpi w ciągu 3 lat od daty wypadku.
 
Uwaga – nie ma możliwości wystawienia polisy osobie, która takie ubezpieczenie aktualnie posiada tj. jest osobą ubezpieczoną.
 
b.    Krótkoterminowe ubezpieczenie na życie Ochrona Komfort (ZNI) w wariancie standardowym i świadczeniem w wysokości 50 000 złotych w przypadku zgonu ubezpieczonego w wyniku NNW.
 
Uwaga – nie ma możliwości wystawienia polisy osobie, która takie ubezpieczenie aktualnie posiada tj. jest osobą ubezpieczoną.
 
 
Co ważne nie jest to „bon imienny” i może go wykorzystać dowolna osoba.
Bony mogą być łączone, wówczas ich wartość jest sumą wszystkich bonów.
Wyszukiwane frazy: ubezpieczenia firm Lublin , ubezpieczenia majątkowe Lublin, ubezpieczenia nieruchomości Lublin , ubezpieczenie nieruchomości Lublin , ubezpieczenia domu Lublin , ubezpieczenie domu Lublin , ubezpieczenia mieszkania Lublin , ubezpieczenie mieszkania Lublin , gwarancje ubezpieczeniowe Lublin , ubezpieczenie pojazdu Lublin , ubezpieczenie samochodu Lublin , ubezpieczenie auta Lublin , ubezpieczenia Lublin , ubezpieczenia komunikacyjne Lublin , ubezpieczenia mieszkań Lublin , ubezpieczenia na życie Lublin

Realizacja: evosoft