Kliknij, odpiszemy!
Kliknij, oddzwonimy!

Partnerzy UNIQA

 

Raiffeisen Bank Polska S.A.
 

 

Raiffeisen Bank Polska S.A., główna instytucja Grupy Raiffeisen w Polsce, powstał w 1991 roku jako bank ze 100% kapitałem zagranicznym. Wyłącznym akcjonariuszem banku jest Raiffeisen International Bank–Holding AG (Raiffeisen International). Raiffeisen International jest w pełni skonsolidowanym podmiotem zależnym Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB), zrzeszającym należące do Grupy RZB banki Raiffeisen w Europie Środkowo-Wschodniej. Mniejszościowe udziały w Raiffeisen International - po 4% - posiadają Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz International Finance Corporation.

Grupa Bankowa Raiffeisen, odwołująca się do tradycji banków spółdzielczych, działających na podstawie statutu opracowanego przez założyciela Banku - Fryderyka Wilhelma Raiffeisena, żyjącego w latach 1818-1888, stanowi dziś prawie jedną czwartą austriackiego rynku usług bankowych i posiada najpełniejszą w kraju sieć placówek. W jej skład, oprócz banków, wchodzą towarzystwa ubezpieczeniowe, kasy budowlane, fundusze powiernicze i inwestycyjne, spółki zarządzające aktywami, instytucje doradcze, handlowe, factoringowe i spółki leasingowe.

Raiffeisen Bank Polska S.A. koncentruje się na obsłudze średnich i mniejszych firm oraz polskiej klasy średniej. Posiada także rozbudowaną ofertę produktów i usług dla dużych przedsiębiorstw. Od momentu powstania bank rozwija się niezwykle dynamicznie, co znajduje odzwierciedlenie we wszystkich dziedzinach jego działalności.

Bank zatrudnia ponad 1700 pracowników w oddziałach na terenie całego kraju. Raiffeisen Bank Polska S.A. zbudował sieć oddziałów od podstaw. Łącznie z centralą w Warszawie posiada obecnie 95 placówek.

We wszystkich obszarach działania Raiffeisen Bank Polska S.A. stawia na wysoką jakość usług, dopasowując swoją ofertę do potrzeb każdego klienta. Stale rośnie znaczenie banku na rynku polskich usług finansowych, co potwierdzają zarówno nasze rekordowe wyniki finansowe, jak i uznanie uzyskiwane w licznych rankingach i konkursach.

Obecnie Raiffeisen Bank Polska S.A. oferuje następujące ubezpieczenia przygotowane we współpracy z UNIQA Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. i UNIQA Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie S.A.

  • Kapitał & Pewność - inwestycyjne ubezpieczenie na życie
  • Fundusz & Perspektywa - Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym


Raiffeisen Bank Polska S.A.
ul. Piękna 20
00-549 Warszawa
Polska

Tel.: +48 22 585 20 00
Fax: +48 22 585 25 85
e-mail: moje.pytania@raiffeisen.pl
Internet: http://www.raiffeisen.pl
Infolinia: 0 801-602-801*, (+48 22) 549-99-00
*koszt połączenia: cena 1 impulsu + VAT wg taryfy TP S.A. za każdą rozpoczętą minutę

 

 

 

Raiffeisen-Leasing Polska S.A.
 

 

Raiffeisen-Leasing Polska S.A. należy do austriackiej Grupy finansowej Raiffeisen, która jest największą całkowicie prywatną grupą finansową w Austrii i kontroluje jedną czwartą rynku usług bankowych. Działający w Austrii od 1975 roku Raiffeisen Leasing jest największą austriacką firmą leasingową.

Raiffeisen-Leasing Polska S.A. został utworzony w 1998 roku, bedąc wyrazem realizacji strategii Grupy, polegającej na systematycznej koncentracji i rozwoju działań w Europie Środkowo-Wschodniej.

Akcjonariuszami firmy są Raiffeisen-Leasing International GmbH z siedzibą w Wiedniu oraz Raiffeisen Bank Polska S.A.. Działalność finansowana jest przez Grupę Raiffeisen oraz inne wiodące banki co pozwala na sprawną realizację dużych kontraktów. Z usług firmy korzystają zarówno międzynarodowe korporacje jak i małe nowopowstające firmy.

Oddziały Raiffeisen-Leasing Polska S.A. mieszczą się przy oddziałach Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz we własnych przedstawicielstwach na terenie całej Polski. Oferta Raiffeisen-Leasing Polska S.A. obejmuje leasing samochodów osobowych i ciężarowych, maszyn i urządzeń, linii technologicznych, sprzętu komputerowego i biurowego oraz nieruchomości.

Ubezpieczenie leasingowanego mienia np. maszyn i urządzeń czy sprzętu biurowego zapewnia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Raiffeisen-Leasing Polska S.A.
ul. Prosta 51
00-838 Warszawa
Polska

Tel.: +48 22 32 63 600
Fax: +48 22 32 63 601
e-mail: leasing@raiffeisen.pl
Internet: http://www.rl.com.pl
Infolinia: 0 801-57-57-57*
*koszt połączenia: cena 1 impulsu + VAT wg taryfy TP S.A. za każdą rozpoczętą minutę

Wyszukiwane frazy: ubezpieczenia firm Lublin , ubezpieczenia majątkowe Lublin, ubezpieczenia nieruchomości Lublin , ubezpieczenie nieruchomości Lublin , ubezpieczenia domu Lublin , ubezpieczenie domu Lublin , ubezpieczenia mieszkania Lublin , ubezpieczenie mieszkania Lublin , gwarancje ubezpieczeniowe Lublin , ubezpieczenie pojazdu Lublin , ubezpieczenie samochodu Lublin , ubezpieczenie auta Lublin , ubezpieczenia Lublin , ubezpieczenia komunikacyjne Lublin , ubezpieczenia mieszkań Lublin , ubezpieczenia na życie Lublin

Realizacja: evosoft