Kliknij, odpiszemy!
Kliknij, oddzwonimy!

Przedstawicielstwo Lublin

Przedstawicielstwo UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w Lublinie funkcjonuje na rynku od 1990 roku. Przez ten czas zdobyliśmy uznanie i zaufanie zarówno klientów indywidualnych, jak i partnerów biznesowych, co jest skutkiem dynamicznego rozwoju i ciągłego wzrostu jakości świadczonych przez nas usług.

Od początku działalności zajmujemy się kompleksową obsługą ubezpieczeń skierowaną zarówno do osób fizycznych jak i do podmiotów gospodarczych oraz instytucji.
 
Nasza oferta ujęta jest w 8 grupach produktowych odzwierciedlających najważniejsze potrzeby zapewniające naszym klientom poczucie bezpieczeństwa, są to:
  • Dom & Szczęście (ubezpieczenie mieszkania, domu i inne)
  • Podróż & Radość (ubezpieczenie podróży zagranicznej, kosztów leczenia, bagażu podróżnego i inne)
  • Auto & Przestrzeń (ubezpieczenie OC, Autocasco, Zielona Karta, Assistance, NNW kierowcy i pasażerów, ubezpieczenia lotnicze i inne)
  • Zdrowie & Harmonia (ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie świadczenia szpitalnego i inne)
  • Wypadek & Przezorność (ubezpieczenie NNW: grupowe, indywidualne, zbiorowe, szkolne, uczestników wycieczek i imprez turystycznych, sportowców; ubezpieczenie kredytów na wypadek śmierci kredytobiorcy i inne)
  • Gospodarstwo rolne & Zbiory (m.in. OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, ubezpieczenie budynków, mienia ruchomego, upraw, zwierząt, maszyn rolniczych i inne)
  • Prawo & Pomoc (ubezpieczenie ochrony prawnej, OC ogólne, OC z tytułu wykonywania zawodu, OC osób fizycznych w życiu prywatnym i inne)
  • Firma & Planowanie (ubezpieczenie mienia od ognia, kradzieży, mienia w transporcie, sprzętu elektronicznego, maszyn elektrycznych, robót budowlano-montażowych, OC przewoźników i wiele innych).
Nasze działania każdego roku zyskują uznanie w oczach klientów oraz organizacji i partnerów branżowych.
 

Plan Komunikacji  Społecznej Odpowiedzialności  Biznesu (CSR)

Firmy Garbacki Paweł

 

Odpowiedzialność w biznesie wiąże się z wprowadzeniem standardów w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym firmy. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) to przyjęta strategia zarządzania  uwzględniająca: społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty w działalności gospodarczej oraz w kontaktach z interesariuszami. CSR jest koncepcją tzw. zrównoważonego biznesu, zgodnie z która firmy w procesie zarządzania uwzględniają nie tylko aspekty ekonomiczne ale podejmują również działania w interesie społecznym i ekologicznym. Nowoczesna i odpowiedzialna firma nie tylko dba o pracowników, środowisko i swój wizerunek medialny, ale także nawiązuje relacje z lokalną społecznością, by stać się jej częścią.

Celem biznesowym firmy jest rentowność oraz zysk oraz stały rozwój we wszystkich obszarach ubezpieczeniowych a także podnoszenie jakości współpracy z kontrahentami.  Celami strategicznymi CSR są:  Wzrost poziomu postrzegania firmy jako odpowiedzialnej społecznie.  Wzrost poziomu postrzegania firmy jako dobrego pracodawcy.  Ograniczenie wpływu prowadzonej działalności na środowisko. Wzrost poziomu postrzegania firmy jako rzetelnego dostawcy usług.

 

Realizacja powyższych celów wzmacnia wizerunek firmy w oczach obecnych i przyszłych klientów oraz samych pracowników. A także zwiększa zainteresowania pracą w firmie, zarówno przez obecnych jak i przyszłych, potencjalnych pracowników. Lepsza reputacja na lokalnym rynku usług ubezpieczeniowych stanowi  szansę na pozyskiwanie nowych klientów, którzy przy wyborze usługodawców kierują się aspektami społecznymi – odpowiedzialnością społeczną firmy, gwarantującą jej rzetelność, uczciwość i kierowanie się zasadami etycznymi. Ograniczenie przez firmę wpływu na środowisko naturalne  buduje wizerunek firmy odpowiedzialnej i dbającej o środowisko.

 

Działania CSR, które podejmuje firma, korespondują z jej celami strategicznymi. A w szczególności odnosi się to do trzech konkretnych działań związanych z obszarami społecznej odpowiedzialności biznesu takich jak:

 

1.     Zarządzanie firmą i stosunki pracy

Czyli poprawa efektywności organizacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy,  jej funkcjonowaniem  przy uwzględnieniu interesu społecznego, poszanowania opinii interesariuszy oraz zasad etycznych.

2.     Uczciwe praktyki rynkowe i relacje z konsumentami

Czyli etyczne zachowania firmy, stosowanie i promowanie zasad odpowiedzialności społecznej w relacjach opartych na dialogu z: partnerami, dostawcami, wykonawcami, konkurencją oraz organizacjami i instytucjami, których jest członkiem .

Relacje z konsumentami oparte są na stosowanych uczciwych praktykach w zakresie marketingu produktów i usług, uczciwe warunki umów oraz obiektywną i rzetelną informację oraz rozpatrywanie reklamacji.

3.     Poszanowanie praw człowieka i ochrona środowiska naturalnego

Czyli przeciwdziałania wszelkim dyskryminacjom a także wzmacniania ochrony praw pracowniczych w firmie. Oraz podejmowanie kroków mających na celu zmniejszenie poziomu zużycia zasobów naturalnych, będącego wynikiem działalności firmy.
Wyszukiwane frazy: ubezpieczenia firm Lublin , ubezpieczenia majątkowe Lublin, ubezpieczenia nieruchomości Lublin , ubezpieczenie nieruchomości Lublin , ubezpieczenia domu Lublin , ubezpieczenie domu Lublin , ubezpieczenia mieszkania Lublin , ubezpieczenie mieszkania Lublin , gwarancje ubezpieczeniowe Lublin , ubezpieczenie pojazdu Lublin , ubezpieczenie samochodu Lublin , ubezpieczenie auta Lublin , ubezpieczenia Lublin , ubezpieczenia komunikacyjne Lublin , ubezpieczenia mieszkań Lublin , ubezpieczenia na życie Lublin

Realizacja: evosoft