Kliknij, odpiszemy!
Kliknij, oddzwonimy!

Wypowiedzenie umowy

 
WYPOWIEDZENIE UMOWY ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POJAZDÓW MECHANICZNYCH
 
1. Wypowiedzenie nadane przesyłką listową uznane jest za skuteczne:
         - o ile ORYGINAŁ wypowiedzenia nadano w placówce operatora publicznego (Poczta Polska) - liczy się data nadania listu tj. data stempla pocztowego.
         - o ile ORYGINAŁ wypowiedzenia nadano w placówce operatora innego niż publiczny - liczy się data doręczenia listu.
 
2. Wypowiedzenie dostarczone do UNIQA TU S.A osobiście.
         -  liczy się data doręczenia ORYGINAŁU wypowiedzenia do jednostki terenowej UNIQA lub obsługującego agenta.
 
3. Wypowiedzenie przesłane faxem lub e-mailem  (wyłącznie w formie zeskanowanego, kompletnego dokumentu podpisanego przez WŁAŚCICIELA POJAZDU

UWAGA! -

Aby wypowiedzenie było skuteczne wymagane jest dostarczenie do UNIQA lub obsługującego agenta ORYGINAŁU wypowiedzenia.
 
 
 
Należy pamiętać o tym że w trybie standardowym umowę OC można wypowiedzieć najpóźniej w dniu poprzedzającym jej koniec.
 
 
 
SPRZEDAŻ POJAZDU / ZWROT NIEWYKORZYSTANEJ SKŁADKI
 
W przypadku sprzedaży pojazdu umowa ubezpieczenia OC nie ulega rozwiązaniu i trwa do końca okresu ubezpieczenia. Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia przysługuje zbywcy pojazdu jedynie w przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez nabywcę.
 
Zbywca pojazdu w terminie 14 dni zobowiązany jest powiadomić Towarzystwo Ubezpieczeniowe o fakcie sprzedaży samochodu i o danych osobowych nabywcy. W takim przypadku wymaganym dokumentem jest faktura sprzedaży pojazdu lub umowa kupna - sprzedaży oraz dowód tożsamości zbywcy pojazdu (zgłoszenie w jednostce terenowej lub u agenta). Kopię umowy lub faktury można przesłać listem poleconym, e-mailem bądź faxem. 

 

 

 

 

 

Druki wypowiedzeń:
Wyszukiwane frazy: ubezpieczenia firm Lublin , ubezpieczenia majątkowe Lublin, ubezpieczenia nieruchomości Lublin , ubezpieczenie nieruchomości Lublin , ubezpieczenia domu Lublin , ubezpieczenie domu Lublin , ubezpieczenia mieszkania Lublin , ubezpieczenie mieszkania Lublin , gwarancje ubezpieczeniowe Lublin , ubezpieczenie pojazdu Lublin , ubezpieczenie samochodu Lublin , ubezpieczenie auta Lublin , ubezpieczenia Lublin , ubezpieczenia komunikacyjne Lublin , ubezpieczenia mieszkań Lublin , ubezpieczenia na życie Lublin

Realizacja: evosoft